אריק אבנרי הינו חבר וועד האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.


29Visits47769