“החיים שלא נחיו”- החמצה, השבה, ויתור ומימוש -מאז ועד עולם
יום עיון שני בסדרה: “רגשות מאז ועד עידן האייקונים”:
“החיים שלא נחיו”
החמצה, השבה, ויתור ומימוש – מאז ועד עולם
שהתקיים ב- 18 למאי 2017, במרכז לימודי ישראל יפה, בתל אביב.
אנו מודים למרצים ביום העיון על ההרצאות המרתקות,
המרגשות, ומעוררות המחשבה:
פרופ’ יולנדה גמפל, ד”ר דנה אמיר, חני בירן, נגה בדנס,
שמואל גרזי, רועי סמנה.
אנו מודים למשתתפים הרבים ביום העיון.
הפונים הרבים שלא ניתן היה לרשמם עקב תפוסה מלאה – יוכלו ליהנות מסרטוני ההרצאות.

סרטוני הרצאות מיום העיון מפורסמים באתר האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה10Visits46377