ועד האיגוד: אריה אבנרי, ד"ר שרה אבין, גלית אבן חיים, מיכל בן עטר,
נעמה בר שדה, ד"ר לאוניד ברואודה, ימימה גולדברג, ריקי גוטליב,
מיריי דנון, ד"ר רבקה דוידוביץ אפשטין, יו"ר.
ועדת הביקורת: יפה גבעוני, חווה קרייסלר

לחברי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה
ולמטפלים בתפוצת האיגוד,
שלום רב,

 

מגפת הקורונה המתמשכת מחריפה את השפעתה על סדרי חיינו. נראה כי בכל תחומי החיים אנו מתמודדים מדי רגע עם אתגרים חדשים, ונדרשים מאתנו גמישות והסתגלות במרחבים שונים של החיים- חיי המשפחה, החיים החברתיים שלנו, הרגלי החיים ומרחבי העבודה.

הסגר המוחמר, הבידוד המתמשך, והחרדה המתגברת לנוכח מספרם הגדל של הנדבקים במחלה, זאת לצד אי הודאות באשר לעתיד – מתי תסתיים המגיפה, איך ייראה היום שאחריה – מנטלית, חברתית, וכלכלית, מגבירים את החשש והמתח.

האיום המתמשך על בריאותינו, מעורר קונפליקטים עמוקים וחרדות יסוד- חרדת מוות, תחושת 'סוף העולם', חשדנות, ובדידות, ומקשה על הכחשתו. אנחנו מתמודדים לא רק עם האימה מפני ההדבקות במחלה, ולא רק עם השינויים הכפויים במרחבי החיים השונים שלנו,  יותר ויותר צפות חרדות כלכליות ומציאותיות אחרות אליהם כל אחד מאתנו מגיב מעולמו הפנימי.

כל אלה, משאירים את רישומם על המטופלים, אך גם עלינו המטפלים ועל עבודתנו הטיפולית, ומחייבים אותנו לחשוב את התהליכים שהמטופלים עוברים בתקופה מטלטלת זו, ובה בעת, להתבונן בהשלכות המצב עלינו המטפלים, ולבחון סוגיות אתיות שונות העלולות להתעורר בהיקשר זה.

אנחנו רוצים לשמר את המענה הטיפולי ולענות לצרכים הרגילים והאקוטיים של המטופלים שלנו במסגרת צמצום האפשרות לפגישות פנים-אל-פנים, אך חשופים בעצמינו לטלטלה הרגשית שמעוררת מגיפת הקורונה. גם אנחנו עסוקים בהסתגלות לסדרי חיים חדשים, בחרדה הקיומית, בדאגה החברתית והכלכלית. עסוקים גם בשמירה על עצמנו.

משבר הקורונה שפרץ לחיינו עלול לשנות משהו מרכזי ביחסי מטפל ומטופל, בשיח הטיפולי, ומחייב אותנו להתבונן בהשלכות העלולות להיות למשבר הקורונה על פניותו הרגשית של המטפל, על נזקקות המטפל בימים אלה, בסכנה לטשטוש  ההיררכי, ואולי להיעדר המרחק, העלולים לפגוע במענה למטופל.

באגרת הקודמת התייחסנו לטיפול מרחוק, והבאנו הרצאות הקשורות לנושאים רלבנטיים לימי המגיפה- בדידות, אינטימיות, משמעות, תקווה.
הפעם אנו מבקשים לשתף אתכם במחשבות לגבי סוגיות אתיות בטיפול הנפשי העולות בתקופה זו.

אנו מצרפים לכם את המאמר:" 'נגיפת' הקורונה בחופש הטיפול- סוגיות אתיות"
שנכתב על ידי חברת האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה, נעמה בר-שדה.

לקריאת המאמר:" 'נגיפת' הקורונה בחופש הטיפול- סוגיות אתיות"

 בנוסף, אנחנו מציעים לכם לקרוא את מאמרו של  חבר האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה, ד"ר חיים וינברג "מהספה והמעגל אל המסך – טיפול (קבוצתי) מקוון", הדן , בין השאר, בהיבטים האתיים והחוקיים שבמעבר מהספה והמעגל אל המסך.

אנו מזמינים אתכם להמשיך להתייעץ ולשתף אותנו באמצעות אתר האיגוד בסוגיות אתיות עמן אתם מתמודדים בתקופה זו.כמו כן, אנו מצרפים לכם את ההנחיות המעודכנות של משרד הבריאות לטיפול אמבולטורי מרפאתי אותם הם מנחים ליישם גם בטיפול הפרטי.

בברכת ימים טובים יותר של בריאות,
וועד האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה