הרצאה שניתנה ביום העיון של האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה בנושא “להיות מטפל – צמיחה והתהוות” על סוגיות בהתהוותו ובהתפתחותו של המטפל / 11 בנובמבר 2008

הדרכה פסיכודינמית : צמצום או העצמת מודרכים / פרופ’ חנוך ירושלמי
אנשי מקצוע חדשים בתחום בריאות הנפש המבקשים להתמחות בגישה הפסיכודינמית מזמנים לעצמם דרך ארוכה ביותר, שבה יתפשו במידה רבה על ידי אחרים ועל ידי עצמם כמשוללי ידע מספיק, הבנה ויכולת טיפולית אמיתית. אנשי מקצוע בכירים וותיקים יצפו מהם להמתין זמן רב בטרם יוכלו להשמיע את קולם (במובן מטאפורי) בבמות ציבוריות ומקצועיות, ואף הם יאמצו ציפיות אלה מעצמם. אני מבקש בהרצאה זו לבחון את השאלה כיצד נוצרת מערכת ציפיות כזו לגבי מיומנויותיהם ויכולותיהם של אלה החדשים יחסית בתחום הטיפול הפסיכו דינמי.

אחד המקורות הטבעיים לחיפוש אחר סיבות אלו מצוי במערכת הערכים הגלויה והסמויה המקובלת על ידי מטפלים פסיכודינמיים לגבי טיפול ולגבי מהות הקשר בין מטופלים ומטפלים. קיימת, כך אסביר ואנסה להמחיש מערכת סמויה וסבוכה של לחצים ושכנועים הנובעת מתוך ערכי העבודה הטיפולית הפסיכודינמית, והמשפיעה על מבנה הצפיות של אנשי מקצוע צעירים ועל הציפיות מהם. מערכת זו מחזקת את האמונה בדבר ערכו העצום של ידע בתחום, ידע הדורש שנים רבות וארוכות לרוכשו ושל חשיבות התמשכותו של תהליך הלמידה בתחום.
עמדות תיאורטיות וערכים אלו הנתפשים כקווים מנחים בתחום העבודה הטיפולית הדינמית והמועתקים אל מישור ההדרכה, מופנמים באמצעות השפה המקצועית הקלינית. שפה זו בה עושים שימוש אנשי המקצוע כוללת מערכת של סמלים, משמעויות, ערכים ותובנות. אנשי המקצוע המושפעים מהגישה הפסיכואנליטית משתמשים בה בעבודתם היומיומית כדי לנתח, להבין ולקרוא מצבים פסיכולוגיים אישיים ובין-אישיים קליניים, נורמליים, התפתחותיים ואחרים. היא כוללת אמונות הנוגעות לתהליכי גדילה ותפקודים פסיכולוגיים אישיים וחברתיים תקינים ובלתי תקינים. שפה מקצועית זו מונחלת על ידי מטפלים הנתפשים כבעלי סמכות אקדמית או מקצועית למודרכיהם וגורמת לכך שרבים מהם מוכנים לקבל על עצמם עמדת מתחילים ו”טירונים” זמן רב, ולוותר בכך על דרישות וזכויות רבות.

אתחיל בניתוח מרכיבים שונים של שפה מקצועית ואראה שבאמצעותה מועברת מערכת של שכנועים ולחצים אל אנשי המקצוע הצעירים בגישה הפסיכודינמית ובגישות אחרות המושפעות ממנה. אין צורך להרחיב בהסבר עד כמה הדבר פועל לטובת הוותיקים ואלה המקיימים את הממסד המקצועי, מאחר ובסדר הקיים ברור שהצעירים במקצוע אינם בעלי כוח ממשי.

יובאו להלן מסרים המשודרים על ידי אנשי מקצוע בכירים למודרכיהם באמצעות השפה הקלינית והמושתתים על עקרונות התיאוריה הפסיכואנליטית.

לקריאת המאמר המלא