“ההתהוות המטפל- אמפטיה, בדידות ואינטגרציה” אשר פורסם “בשיחות”

מאמר-התהוות-העצמי-המטפל-אינטימיות-בדידות-ואינטגרציה-פורסם-בשיחות