תמצית
הצד המואר של הירח – סיפורה הדיסוציאטיבי של נפגעת מעגל הזנות , נובמבר 2009.

אנה איננה סופרת מקצועית.
אנה אינה בעלת מקצוע.
אנה עוסקת בזנות.
אנה אדם חצוי.

אנה בחרה באומץ רב להביא את סיפור חייה בצורה של יומן חיים, המלווה אותה לאורך תקופה של שנה וארבעה חודשים (17.4.2006-22.8.2007). כמחצית מתקופת הכתיבה אנה עוסקת בזנות. היא מנהלת שיח פנימי עם עצמה, מנסה להבין מדוע התחילה לעסוק בזנות, מדוע נשארה בה ולמה חזרה לאחר הפסקה.
חלק ניכר מן המסע, עשתה ללא ליווי טיפולי. לבד. כשם שהייתה לבד בזנות.
תוך כדי הקריאה נחשף התהליך שאנה עוברת עם עצמה. בראשיתו, אנה נחסמת על ידי ההגנות הדיסוציאטיביות ולא מתאפשרת לה בדיקת עומק של הסיבות המורכבות והלא מודעות אשר הובילו אותה לזנות.
היא מזכירה חוויות ילדות טראומטיות, אולם לא מאפשרת לעצמה לעצור במקומות אלו, ולשאול שמא הפנייה לזנות קשורה במשהו לאווירה בבית ולחוויותיה.
בחלק בו נכנסו לחייה שתי דמויות משמעותיות, הפסיכותרפיסטית ולקוח אליו פתחה רגשות, חל שינוי ביכולתה להיות במגע עם רגשותיה, אשר התבטא בהעזה לעזוב את הזנות וגם בסגנון ובתוכן כתיבת הסיפור.
אצמד במאמר כמעט באופן מלא לסדר הבאת התכנים על ידי אנה, המבטא את ההתפתחות הרגשית שהיא עוברת.

bright-moon