”כשהחוץ נכנס פנימה – המתחים הביטחוניים, הפערים הכלכליים והמורכבויות התרבותיות-חברתיות- כיצד הם משפיעים על המפגש הטיפולי”

באלו נושאים אמורים מטפלי הנפש לעסוק? האם אפשר להגדיר מראש את הנושאים שהם, כביכול, לגיטימיים להעלאה בטיפול? פסיכותרפיסטים נוטים, לפעמים, להבחין בחדות בין “נושאי הליבה” של העיסוק הטיפולי לבין נושאים אחרים, שהעלאתם תחשב ל”בריחה” מן הנושאים הרגשיים, ה”אמיתיים” יותר, ואפילו להופעתו של “מנגנון הגנה” כזה או אחר.

לקריאת המאמר המלא