התכנית לפסיכותרפיה, לימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת ת”א, שמחה להזמינכם לכנס

“פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי”

כנס ייחודי וראשון מסוגו בתכנית שמטרתו להציג את המשותף והמפריד באופן שבו שש פרספקטיבות פסיכודינמיות שונות תופסות את מושג הפירוש, מגבלותיו, ומה שמעבר לו.
בכנס יציגו ששת ראשי המסלולים המתקדמים בתכנית את עמדותיהם דרך דיון תיאורטי וקליני בטקסט של ביון, הלקוח מהסמינרים בבואנוס איירס ובלוס אנג’לס.

הכנס יתקיים ביום שישי 11/01/2019 בין השעות 14:30-08:30
באולם דולפי, מתחם הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת ת”א.

משתתפים: עפרה אשל, ד"ר רוני באט, ד"ר אבי ברמן, ד"ר גבי מן, ד"ר מירב רוט, אלינה שלקס.

מנחים ומתדיינים: ד"ר רינה לזר, ד"ר בעז שלגי

09:00-08:30 התכנסות

10:45-09:00 מושב ראשון: מעבר לפרשנות – פראותו של המטפל

יו"ר: ד"ר רינה לזר

מרצים: אלינה שלקס, ראש מסלול "מצבים מנטאליים ראשוניים", עפרה אשל, ראש מסלול "הזרם העצמאי בפסיכואנליזה – פורצי דרכים", ד"ר אבי ברמן, ראש מסלול "פסיכותרפיה קבוצתית בגישה פסיכואנליטית"

11:15-10:45 הפסקת קפה

12:45-11:15 מושב שני: מעבר לפרשנות – פראותו של המטפל

יו"ר: ד"ר בעז שלגי

מרצים: ד"ר מירב רוט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית: תיאוריה ומעשה", ד"ר גבי מן, ראש מסלול "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי", ד"ר רוני באט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית"

13:15-12:45 הפסקת צהריים

14:30-13:15 מושב שלישי: השתקפויות

ד"ר רינה לזר וד"ר בעז שלגי ינחו שיחה משותפת בין ששת המרצים ובינם לבין הקהל,

בניסיון להמשיג ולחדד את ההבנות שנוצרו במהלך היום, ולהבין יחד את הפרשנות בגישות הפסיכואנליטיות השונות, ובעיקר – את תפישתן באשר מה "שמעבר לה".

לפרטים נוספים