מאשמה והאשמה לאחריות- במרחב הטיפולי ומעבר לו.

 

שיתקיים בזום בתאריך 13 לדצמבר 2022
בין השעות 19:30-21:00

 

עלות ההשתתפות 60 ₪, לחברי איגוד 50 ₪

לרכישה