כתבות שטח
חיה בסרט – הקולנוע בשירות הפסיכותרפיה

סקירת הרצאתה של רות נצר "עשייה קולנועית בשירות תהליכים טיפוליים". סקירה זו מתארת את מקומו של המטפל ושל הטיפול הפסיכותרפי כפי שהם מוצגים בקולנוע, ובנוסף נוגעת
בתהליך של יצירת סרט כמקבילה זמנית או כתחליף לטיפול, עבור יוצריו ובעזרת צופיו.

מאת אסתי זיסמן

לקריאת הכתבה