על הספר 

הגיבור וצלו מציג פרספקטיבה פסיכולוגית על ההיסטוריה, ההתפתחות והמיתוסים של החברה הישראלית.
הגשמת הציונות נשענה על החלוץ המורד בדרכו של האב ושאיפתו לגאולה רוחנית בתחיית אמא אדמה בארץ האבות. מיתוס ומציאות משתלבים לאורך כל הדרך. טקסט מגילת העצמאות, למשל, שונה ערב הכרזת המדינה, כך שהחלוצים לא הפריחו שממות אלא נשמות.
חלוץ, שומר ולוחם הינם דמויות גיבור נערצות. אך בצלו של הגיבור ומיתוסים השולטים בתודעת הקולקטיב, כגון מרד, גאולה, עוצמה ושינוי הזהות היהודית, עולות כפורחות תחושות של זרות וניכור, ייאוש וספק, חולשה ופחד.

ד”ר שליט חושף בספר את אותם ההיבטים שבד”כ מודחקים לצל, ותוצאות הפסיכולוגיות של מלחמות ישראל, עם דוגמאות מן החברה והקליניקה, כולל ההתנגשות בין מיתוס השלום וארץ ישראל השלמה.

בנוסף למהדורה העברית, הספר יצא במהדורה השלישית באנגלית.
ד”ר אראל שליט, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקן יונגיאני, לשעבר ראש היחידה הקהילתית לבריאות הנפש של שלוותה.

לקריאת המאמר המלא: The Hero and His Shadow