סדרת מפגשים בין השורות נמשכת גם בשנה האקדמית הנוכחית.

שמחים להזמינכם למפגש בין השורות הקרוב עם דר’ רפאל שפרינגמן-ליבק
אשר יתקיים ב- 26.11.07
ההרצאה בנושא: “העברה נגדית מול העברה נגדית” בזיקה לספרו: “על העברה נגדית ועל הדרכה בפסיכותרפיה”