לקראת הרצאה ביום העיון הקרוב: “על טיפולים חוצי גבולות: המקרה היהודי-ערבי”. מאת : פרופ’ רמזי סלימאן (ראש החוג לפסיכולוגיה לשעבר באוניברסיטת חיפה) ויפעת היבנר.
ההרצאה תדון בהתקשרויות טיפוליות המתקיימות באזורי גבול שבין שתי קבוצות נבדלות סטאטוס הנמצאות במצב של קונפליקט. נתמקד במקרה היהודי-הערבי ונעלה הרהורים הנסמכים על תובנות מתיאוריות פסיכולוגיות חברתיות, ובעיקר מתיאוריית הזהות החברתית, אודות אינטראקציות אסימטריות בהם המטפל הוא יהודי (משתייך לקבוצת הסטאטוס הגבוה) והמטופל הוא ערבי (משתייך לקבוצת הסטאטוס הנמוך), וביחס לאינטראקציות בהם תקיימת האסימטריה בכוון ההפוך (המטפל ערבי והמטופל יהודי).
ביחס לשני מצבים אלה, נדון בהשפעתו של הקונפליקט הבין-קבוצתי על רבדים גלויים וסמויים של התהליך הטיפולי. בין היתר נצביע על מקורות של התנגדויות מצד המטופל ועל חסר אפשרי ביכולתו של המטפל לאמץ את נקודת מבטו של המטופל. ביחס לשני המצבים הנידונים יועלו מספר הרהורים על הדרך והמידה שבהן ראוי שמטפלים “יכניסו את החוץ פנימה”.

הקדמה ליום העיון ותקצירים