אנו שמחים להודיע על המשך המפגשים המשותפים המתקיימים בסמוך להוצאה של גיליון חדש של עיתון “שיחות”.
אנו מבקשים להזמינך למפגש הקרוב, בו יוצגו המאמרים הבאים:
א. טיפול נפשי בילדים ניצולי שואה המחבר דר’ נתן דורסט ירצה בנושא – “יש ילד בתוכי וזקן אנוכי”
ב. “געגועים אסורים” – סוגית הגעגועים וביטויים אצל ילדים ניצולי שואה ואצל בני הדור השני המחברת גליה רבינוביץ, מ.א. תרצה בנושא – “ניהול געגועים”. ההזמנה  לשיחותרפיה