אנו שמחים להודיע על המשך המפגשים המשותפים המתקיימים בסמוך להוצאה של גיליון חדש של כתב העת “שיחות”.

במפגש הקרוב יוצגו המאמרים הבאים:
א. “סוד קסמו” – המחברת ד"ר אסנת אראל, פסיכולוגית קלינית, מתמחה במכון הפסיכואנליטי בירושלים, מרצה לשעבר באוניברסיטה העברית. תשוחח על: “דונלד וודס ויניקוט – סוד קסמו”

ב. “בין הכנעות, להתמסרות והתמוססות – מעבר לעקרון האינטרסובייקטיביות”. המחברת ד"ר גבי מן פסיכולוגית קלינית, ופסיכואנליטיקאית מנחה. תשוחח על: “מעבר לעקרון האינטרסובייקטיביות”

ההבדלים בין התיאוריה האינטרסובייקטיבית, לבין מצבים לא-דואליים, באזור שמעבר לאינטרסובייקטיביות ותרומתם הריפויית.
יתקיים דיון בין הקהל למחברים. אנו תקוה כי הידברות חיה וחיונית בין הכותבים לקוראים, ותעשיר את כולנו כמטפלים.