מתי הדרכת מטפלים מיותרת או מחלישה?

על אתגרי הכשרת פסיכותרפיסטים, יחסי מדריכים מודרכים ועודבעקבות מאמרו האחרון של פרופ’ חנוך ירושלמי ב”שיחות”: “מסורות ומסרים בהכשרת מטפלים” (‘שיחות’ כ”ד [ 3] יוני 2010).

בהרצאה ידונו: “מסרים גלויים וסמויים המועברים ממדריכים למודרכים. מדובר באותם ערכים הגורמים בעקיפין להארכת משך ההכשרה המקצועית ולשימור מבני בתוך התחום המקצועי ולבלימת יצירתיות ועצמאות של מודרכים.”