האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה & כתב העת “שיחות”, מפגש עם כותבי מאמרים.
אנו שמחים להודיע על הולדתו של מפעל חדש משותף של האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה (פרי יוזמתם של חברי הועד גב’ דורית נוי שרב ודר’ דניאל בקר)  עם כתב העת שיחות.  המפגשים יתקיימו בסמוך להוצאת גיליון חדש של עיתון “שיחות” (3 פעמים בשנה).בערבים אלה יוצגו שני מאמרים מתוך העיתון ויתקיים דיון בהשתתפות הקהל והמחברים. אנו מקווים ששיתוף פעולה זה בין האיגוד לפסיכותרפיה לבין “שיחות” יאפשר הידברות חיה וחיונית בין הכותבים והקוראים, ויעשיר את כולנו כמטפלים.