לנפש האדם יש שפה משלה לספר על מצבה. שפה זו שונה מהשפה המילולית כפי שאנו מכירים אותה בחיי היום-יום, והיא מנהלת איתה יחסים מורכבים. התנהגויות יומיומיות רבות ניתנות להבנה על רקע היחסים בין השפה הראשונית, והשפה המילולית הסמלית. הספר פורש קשת של מקרים בהם סימפטומים התנהגותיים מטופלים תוך בירור היחסים בין שתי השפות. חלקו הראשון של הספר, “משפה לחוויה” מציג מקרים בהם בני אדם מחיים בהתנהגותם ביטויים שפתיים שונים, ביניהם התנהגותו של אדם שהוא מאחר כרוני, המובנת כהחייאה של הביטוי “לאחר את הרכבת”, ביטוי שיש לו משמעות קונקרטית בחייו של אותו אדם, שאמו ניצלה ממחנות ההשמדה כיוון שלא עלתה על הרכבת שנסעה אליהם, או התנהגותו של אדם המתקשה להירדם, אשר מובנת כהחייאה של הביטוי “להירדם בשמירה” הנחווית עבורו כמסוכנת. חלקו השני של הספר, “מחוויה לשפה” מתאר שימוש במנגנונים בהם הדמויות המטפלות נעזרות בערוצים הלא מילוליים הפועלים בתוכן, כדי לדעת משהו על ההתנסויות הפועלות ברמה זו אצל האנשים בהם הן מטפלות ואשר את נפשותיהם הן מבקשות להכיר. תוך התבססות על גישות התייחסותיות ובין-סובייקטיביות, מדגימים מגוון המקרים המתוארים בספר אופנים שונים בהם נעשה שימוש “אובייקטיבי”, או ליתר דיוק שימוש מלומד, בחוויות סובייקטיביות של המטפלים כדי לנסח באמצעות מילים חוויות שהן טרום מילוליות.
על המרצים:
ד”ר יוסי טריאסט (Ph.D) – פסיכולוג קליני-מדריך ופסיכואנליטיקאי- מנחה (IPS). יו”ר החברה הפסיכואנליטית בישראל; בעלים-במשותף של מכון טריאסט-שריג לפסיכותרפיה. מרצה ומדריך באוניברסיטת תל אביב ובמכון הפסיכואנליטי הישראלי; מנהל-במשותף של התוכנית להכשרת יועצים ארגוניים בגישה פסיכואנליטית-מערכתית (POCD).
ד”ר רוית ראופמן (Ph.D)– פסיכולוגית קלינית, מטפלת קבוצתית, ביבליותרפיסטית, חוקרת ספרות ומרצה בכירה באוניברסיטת חיפה.