לקראת הרצאה ביום העיון הקרוב: פסיכותרפיה היא עיסוק שבהיווסדו ובתחילת התקיימותו לפני כ 115 שנה התקיים בשאיפה לבידוד מהעולם החיצוני, להאדרת המימד הפנטזמטי ולצמצום ההיבטים המציאותיים. המרחב המבודד של הטיפול נפרץ במהלך השנים בצורות שונות: חלקן אקראיות ונקודתיות בזמן, חלקן מתוכננות וארוכות טווח.
לשלוש מהאחרונות שמתרחשות בחמישים-שישים השנים האחרונות אתייחס בהרצאתי:
א. המחקר בפסיכותרפיה,
ב. ההתחשבות בהיבטים הכלכליים של הטיפול ועלויותיו,
ג. התייחסות לאירועים בעלי משמעות אתית בטיפול.
בהרצאה אדון במשמעות החדירות המתוארות על הפסיכותרפיה כעיסוק פרופסיונאלי.