הכנס -“אמת ושקר בספרות ובפסיכותרפיה”


התכנית לפסיכותרפיה, לימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת ת”א,
בשיתוף עם החוג לספרות, הפקולטה למדעי הרוח,


שמחים להזמינכם לכנס הבינתחומי המשותף בנושא:

“אמת ושקר בספרות ובפסיכותרפיה”

הכנס יתקיים בימים שני ושלישי 26-27/11/2018 באוניברסיטת ת”א

הכניסה חופשית, וללא רישום מוקדם.


5w24Visits295