בחירות 2018 לאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה


וועד האיגוד: אריה אבנרי, ד”ר דרור אורן, שירלי אילת גרינברג, מיכל בן עטר,
ד”ר לאוניד ברואודה, פרופ’ פטר סילפן, ד”ר רבקה דוידוביץ אפשטין, יו”ר.


הודעה אחרונה על בחירות 2018
לוועדות האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה
לחברי האיגוד בלבד
חברים ששילמו דמי חבר
יכולים להציע את מועמדותם לוועדות האיגוד.
המועמדים מתבקשים לשלוח את פרטיהם במייל חוזר למזכירות האיגוד עד ה-09.12.18.
הודעה מפורטת על נושא הבחירות,
מצורפת מתחת למסגרת.

44Visits249