תודה יום העיון בנושא: “רגשות ככוח וכמכשול בטיפול”


לצפייה בסרטונים

 

 24Visits295