של מי האשמה הזאת?- מבט התייחסותי על אשמה כמכשול וככוח בקשר הטיפולי / ד”ר חנה אולמן


הרצאה זו תדון ברגשות אשמה של המטפל במהלך הטיפול האנליטי כמכשול וככוח בהתקדמות הטיפול. אסקור בקצרה את גלגוליה של האשמה בספרות הפסיכואנליטית החל באשמתו הלא מודעת של הילד האדיפלי וכלה באשמה אמתית על פגיעה באחר. אדון מנקודת מבט התייחסותית בשלשה מצבים במהלך טיפול בהם רגשי אשמה של המטפל הפסיכואנליטי הינם בלתי נמנעים ועלולים להביא לתקיעות כמו גם לגדילה משמעותית.

דר’ חנה אולמן, פסיכולוגית קלינית מדריכה ואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו ובעבר יו”ר המכון. מורה ומדריכה במסלול ההתייחסותי בבית הספר לפסיכותרפיה שבפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. מדריכה בבית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר אילן. חברת הבורד של הארגון הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית ובעבר נשיאת הארגון. על ומאמרים The transformed self: On the psychology of religous conversion הספר מחברת התהליך האנליטי ועל האישי והפוליטי מנקודת מבט התייחסותית7Visits1107