אמיתי עד כאב- ויניייטה טיפולית על גבולות האמת, דרשה על מחשבותיו של ביון / ד”ר גילית הורויץ


מרצה: דר’ גילית הורויץ, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית ממכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ראש מסלול ללימודי המשך “לקרוא את ביון” בביה”ס לפסיכותרפיה במכון מגיד מיסודה של האוניברסיטה העברית.8Visits1107