בתי ספר לפסיכותרפיה שהוכרו ע”י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה


בתי ספר לפסיכותרפיה
בתי ספר לפסיכותרפיה – שהוכרו ע”י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה
Psychotherapy schools recognized by the Israeli Association for Psychotherapy
הבהרה בנושא תוכניות לימוד לפסיכותרפיה:
לאחרונה התברר שאנשים טועים בין איגודים עם שמות דומים, בעיקר בנושאי תכניות לימוד לפסיכותרפיה.
אנא שימו לב שתכנית לימודים מוכרת על ידי “האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה“.26Visits296