מאמרים ופרקים מספרים- האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה מאמרים וספרים

אלו פוסטים מארכיון הנושא טיפול בילדים

עבודה משותפת עם הורים לילדים בגיל הרך תוך כדי קבלת אבחנה התפתחותית עבור ילדם. המעבר להורות הוא אחת התחנות הנתפסות כציון דרך משמעותי בחייהם של אנשים רבים. ספרות ענפה נכתבה על התמורות החיצוניות והפנימיות הנגזרות ממעבר זה בנפשו ובהתנהלותו של אדם ההופך להורה. פחות נכתב, ועוד פחות מדובר, במעבר להורות “אחרת”, כאשר הולך ומתברר להורה כי הפעוט שלו אינו מגיב ואינו מתקשר כמו רוב הפעוטות, וכי מעתה עוברת ההתפתחות של שניהם, הורה וילד, למסלול אחר, לא מוכר ולא ידוע. בעוד שלמעבר להורות “רגילה” יש נקודת התחלה ברורה יחסית, לפחות ברמת המציאות החיצונית, הרי שלמעבר להורות לילד עם מגבלה תקשורתית ארוכת טווח אין נקודת התחלה שכזו. במקומה מתרחש תהליך ברור הרבה פחות. ביחידה הקלינית-התפתחותית במרכז בייקר אנו פוגשים הורים בעיצומה של התחלה לא ברורה זו, עוד לפני שהתמונה מתבהרת, כאשר הורים צריכים לנוע בין אי הודאות והצפה לבין ההכרח ההורי שאינו מרפה לפעול ולקדם את הילד. בהרצאה זו ארצה לשתף בסוגיות מרכזיות העולות מתוך העבודה המשותפת עם הורים בשלב התחלתי זה ונוגעות להתמודדות ההורית הייחודית שלהם וכן לצרכים הייחודיים שלהם מאיתנו כצוות טיפולי מלווה.

“לעבוד בתוך חלום”
רונית שי (M.A., הנחית קבוצות בשילוב אומנויות, אונ’ לסלי – בוסטון)*

מעט לפני התחלת הקבוצה אני מספרת לעקיבא, שותפי להנחיית קבוצת ילדים ממשפחות בתהליכי פירוק, שאני מרגישה שאני עובדת בתוך חלום. אני מדברת על זה שחלום הוא לא לינארי כמו שאנחנו מתארים אותו כשאנחנו מתעוררים אלא שקורים בו דברים במקביל, שלפעמים הוא מבהיר ולפעמים מאד מעורפל ושמה שנותן לו משמעות, זה הפירוש ולא הדברים כפשוטם. אני אומרת לו שכשאני זוכרת את התפקיד שלי בתוך החלום של הקבוצה אני יכולה לשאת הרבה יותר את מה שקורה, ובעיקר, אני לא מצפה להצגת תיאטרון מסודרת עם “התחלה, אמצע וסוף” (מפגש 19 מתוך 23 מפגשים).

הרצאה שניתנה ביום העיון “התסביך האדיפאלי: הדרמה וביטוייה בעולם הפנימי, במציאות ובסיטואציה הטיפולית” , מטעם האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה, 27/5/07 .
בהרצאה זו ברצוני להתמקד בנסיבות שהתעוררו בהדרכה וגייסו אצלי ואצל מודרכי את ההזדקקות לשימוש בתובנות הקשורות לדרמות האדיפאליות. הצורך להשתמש בתובנות אדיפאליות עלה בטיפול בילדים, בעיקר בתחילת גיל ההתבגרות (אפילו גיל 9), ובאופן מובהק – בטיפול במתבגרים, כדי ללוות באופן הולם את המצוקות והתביעות שאתן התמודדו. בטיפול במבוגרים עלה צורך זה בעקבות חוסר תרגול בהתייחסות לתימות אדיפאליות מצד המטפלים. רלבנטיות הסוגיות האדיפאליות התעוררה, בין השאר, בעקבות הנטייה להימנעות מנושאים מיניים והנטייה לפצל בין מיניות ופריון בדיונים הקליניים הרווחים.
לפיכך אציג בהרצאה זו סוגיות אדיפאליות שהתעוררו בהדרכה על עבודה טיפולית עם 3 מטופלים בגילאים שונים – ילדה, נער וגבר צעיר – ואילו לבטים ופתרונות עלו בהדרכה.
אני מודה לכל אלה שהוסיפו לי ידע ותובנות המשמשים אותי גם בהרצאה זו.

ד”ר ניצה ירום, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית, מחברת הספרים בנושאי ההיסטריה והעשייה הפסיכואנליטית: Body, Blood and Sexuality (1992), הגוף מדבר (2001), ההיסטרי שבי, ההיסטרי שבינינו (2003), פסיכואנליזה בנפשנו (2004) Matrix of Hysteria (2005 )