הרצאה שניתנה ביום העיון “התסביך האדיפאלי: הדרמה וביטוייה בעולם הפנימי, במציאות ובסיטואציה הטיפולית” , מטעם האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה, 27/5/07 .
בהרצאה זו ברצוני להתמקד בנסיבות שהתעוררו בהדרכה וגייסו אצלי ואצל מודרכי את ההזדקקות לשימוש בתובנות הקשורות לדרמות האדיפאליות. הצורך להשתמש בתובנות אדיפאליות עלה בטיפול בילדים, בעיקר בתחילת גיל ההתבגרות (אפילו גיל 9), ובאופן מובהק – בטיפול במתבגרים, כדי ללוות באופן הולם את המצוקות והתביעות שאתן התמודדו. בטיפול במבוגרים עלה צורך זה בעקבות חוסר תרגול בהתייחסות לתימות אדיפאליות מצד המטפלים. רלבנטיות הסוגיות האדיפאליות התעוררה, בין השאר, בעקבות הנטייה להימנעות מנושאים מיניים והנטייה לפצל בין מיניות ופריון בדיונים הקליניים הרווחים.
לפיכך אציג בהרצאה זו סוגיות אדיפאליות שהתעוררו בהדרכה על עבודה טיפולית עם 3 מטופלים בגילאים שונים – ילדה, נער וגבר צעיר – ואילו לבטים ופתרונות עלו בהדרכה.
אני מודה לכל אלה שהוסיפו לי ידע ותובנות המשמשים אותי גם בהרצאה זו.

ד”ר ניצה ירום, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית, מחברת הספרים בנושאי ההיסטריה והעשייה הפסיכואנליטית: Body, Blood and Sexuality (1992), הגוף מדבר (2001), ההיסטרי שבי, ההיסטרי שבינינו (2003), פסיכואנליזה בנפשנו (2004) Matrix of Hysteria (2005 )