מאמרים ופרקים מספרים- האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה מאמרים וספרים

אלו פוסטים מארכיון הנושא טיפול קבוצתי

פורסם ב: מקבץ-כתב העת הישראלי להנחיה וטיפול קבוצתי”, 15/1, אביב 2010
מאמר זה נכתב מעמדת הנחיה המשלבת בין המודלים והגישות התיאורטיות השונות, כמו גם בין החוויה לבין הידע. עמדה זו מתבססת על
התפיסה הדינאמית – אנליטית ודרכי ההנחיה המקובלות הנובעות ממנה, אבל מתווספת עליה גם ראיה נרטיבית של הקבוצה כ”מספרת סיפור”. סיפור אותו על המנחה לפענח באופן פעיל ובעזרת פענוח זה נוצר בקבוצה מרחב גדול יותר של משחקיות, יצירה והתחדשות, הן עבור המנחה והן עבור המשתתפים.
אפשר לומר שההבדל בין שתי גישות אלה גדול: שפתן שונה, הנחות המוצא ושיטות הטיפול שונות, תפיסת נפש הפרט ומקור בעיותיו שונה ואף נראית הפוכה. אבל חלק מן הרעיונות דומים ומשותפים, במיוחד אלו הנובעים מן הביקורת הפוסט מודרנית: 1. שתיהן מדגישות את היחסים והאינטראקציה עם הסביבה כבסיס להתפתחות, להיווצרות הקושי ולכן גם כבסיס לטיפול ולשינוי. 2. שתי הגישות מבחינות בין המרכיב הגלוי / המודע לבין מרכיבים נסתרים / לא מודעים אצל היחיד. 3. נובע מסעיף קודם, עיקר הטיפול עוסק בהרחבת המודעות/ הזהות על ידי הכרה וקבלה של החלקים שהורחקו ונעדרו ממנה. 4. שתי הגישות מדגישות את חשיבות השפעתם של יחסי הכוח והסמכות.
המאמר מציג בעזרת דוגמאות ראיה קבוצתית משולבת המתבססת על עקרונות שתי הגישות. ראיה זו אומרת כי לכל קבוצה יש גם סיפור, המאפיין אותה וקשור לסביבתה ולנסיבות קיומה. בנוסף לעבודת ההנחיה הרגילה את תהליכי הקבוצה וההתייחסות לתכניה, מוצע כאן למנחה לחפש את הסיפור הייחודי הזה של הקבוצה כדי לאפשר גם לו להתגלות, לקבל הכרה, להתפתח ולהשתנות. העבודה באמצעות הבניית הסיפור הקבוצתי מזמנת לחברי הקבוצה מרחב נוסף של אפשרויות – עשיר, מגוון וגלוי להזדהות, דיאלוג והפנמה. במקרים רבים, איתור הסיפור הקבוצתי ועיבודו מאפשר לקבוצה פתיחת דרכים חדשות להיחלצות ממצבים של תקיעות וחוסר מוצא.

“לעבוד בתוך חלום”
רונית שי (M.A., הנחית קבוצות בשילוב אומנויות, אונ’ לסלי – בוסטון)*

מעט לפני התחלת הקבוצה אני מספרת לעקיבא, שותפי להנחיית קבוצת ילדים ממשפחות בתהליכי פירוק, שאני מרגישה שאני עובדת בתוך חלום. אני מדברת על זה שחלום הוא לא לינארי כמו שאנחנו מתארים אותו כשאנחנו מתעוררים אלא שקורים בו דברים במקביל, שלפעמים הוא מבהיר ולפעמים מאד מעורפל ושמה שנותן לו משמעות, זה הפירוש ולא הדברים כפשוטם. אני אומרת לו שכשאני זוכרת את התפקיד שלי בתוך החלום של הקבוצה אני יכולה לשאת הרבה יותר את מה שקורה, ובעיקר, אני לא מצפה להצגת תיאטרון מסודרת עם “התחלה, אמצע וסוף” (מפגש 19 מתוך 23 מפגשים).

עבודה עם התנגדויות בקבוצה/ חלי ברק שטיין

כל מנחה העובד בקבוצות יודע שיש בהן התנגדויות. יודע שהן חלק הכרחי מהתהליך אך חושש מהן, ומעדיף שלא יהיו. אצלו לפחות. התנגדויות אינן נעימות, הן יכולות לפגוע ולהרוס, ומעוררות במנחה תחושות קשות של חרדה, כעס, בושה, וסכנה אמיתית שלא יוכל לעשות את עבודתו עם הקבוצה בצורה המקצועית אותה תכנן.
עם זאת מקצועיות המנחה נמדדת פעמים רבות דווקא ביכולתו להתמודד מול התנגדויות. כפי שאמר אפיקורס.’ככל שהקושי גדול יותר, כך התהילה רבה יותר’ . כך הייתי ממליצה לראות בעבודה עם התנגדויות אתגר שעמידה בו מביאה תועלת לקבוצה וסיפוק רב למנחה.
מהן ‘התנגדויות בקבוצה’
התנגדויות הן תופעה טבעית ובלתי נמנעת אצל בני אדם וקבוצות. הן מעוררות חשש, נחוות כהרסניות וכמסוכנות לקיום הקבוצה ולמנחה. עם זאת הנחת היסוד בהרצאה היא שהתנגדויות הן הזדמנות לצמיחה וגדילה בקבוצה. דוקא באמצעות התמודדות עם תחושות קשות בקבוצה, ניתן להגיע בה לתקשורת אמיתית וזורמת. הקבוצה מרגישה בטחון ולכידות כשהמנחה לא מתפרק מול ההתנגדויות, אלא יודע לעבוד איתן- מבין אותן, מחזיר אותן לקבוצה כדי שתבין אותן, ומקשר אותן לתכנים של הקבוצה ולחיים האישיים של המשתתפים. כך ההתנגדות הופכת להיות חומר עבודה רלוונטי ומשמעותי, וההרסנות שלה פוחתת.

מודל ההנחיה המוצג במאמר הנו מודל יישומי פרקטי-דינמי להנחיית תוכן-תהליך המדגיש את כוחו של התהליך הקבוצתי ככלי מקדם למידה, ונולד מהצורך שזיהינו ב’שטח’, בקרב סטודנטים הלומדים הנחיית קבוצות בתוכניות הכשרה שונות, בהן אנו מלמדות ובקרב מנחים בפועל שאנו פוגשות בהדרכות אישיות או קבוצתיות, המבקשים להכיר יותר את “טבעה של הקבוצה” לשכלול מיומנויות הובלת קבוצה להשגת מטרותיה.
המודל מתבסס על דרך ההנחיה שלנו, שהתגבשה במהלך השנים, יחד ולחוד, מתוך הניסיון המקצועי המצטבר בהנחיית קבוצות וחיפוש אחר הבניה תיאורטית לדרך הולמת להנחיה מאפשרת ומיטיבה.
המודל אקלקטי מבחינה תיאורטית, בהתבססו על תיאוריות שונות ומשלימות מתחום התוכן של הנחיית קבוצות – עקרונות ורעיונות מרכזיים מתיאוריות התפתחות הקבוצה בשלבים, תיאוריות המתייחסות לקבוצה כמשחזרת יחסים ודפוסים שהופנמו במשפחה הגרעינית, ותיאוריות המתייחסות לקבוצה כישות.

קבוצות בעולם – הטור החודשי
מאת: דר’ חיים וינברג
פורסם לראשונה בעיתון קהילת קבוצות

ספטמבר 2009

הכנס הבינלאומי לטיפול קבוצתי באיטליה – אוגוסט 2009:

הכנס הבינלאומי לטיפול קבוצתי ותהליכים קבוצתיים (של ה-International Association of Group Psychotherapy & Group Processes: IAGP) התקיים ברומא, איטליה, באוגוסט 2009. זה היה הכנס הגדול מסוגו בתחום הקבוצתי: 1550 משתתפים מ-43 ארצות השתתפו בכנס, ו-700 משתתפים השתתפו בקדם כנס! מישראל השתתפו בכנס 27 משתתפים, ורבים מהם הציגו עבודתם במהלך הכנס. עבודות רבות של ישראלים התקבלו בהתלהבות רבה על ידי הקהל, מה שמוכיח שנית שיש לנו סיבות טובות להיות גאים בתרומתנו לעולם הקבוצות.