מאמרים ופרקים מספרים- האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה מאמרים וספרים

אלו פוסטים מארכיון הנושא .כנס ישראל השני לפסיכותרפיה 2016

פתיחה ודברי ברכה בכנס ישראל השני לפסיכותרפיה – קלאסיקה, אתגר והתחדשות
18/1/2016

דברי פתיחה מאת : ד”ר רבקה דוידוביץ-אפשטין, יו”ר הכנס ויו”ר האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה,ד”ר דורית מעוז, יו”ר הועדה המדעית , פרופ’ זהבה סלומון, אוניברסיטת ת”א, ביה”ס לעבודה סוציאלית, פרופ’ אבי בלייך, יו”ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש במשרד הבריאות

מליאת הפתיחה ביומו הראשון של הכנס 18/1/16
תרומה של הפסיכותרפיה בעולם משתנה

ד”ר בעז שלגי בהרצאתו : המקום שבו (עדיין) יש מקום – ידע, יצירה, וייחודה של שפת הפסיכותרפיה.
יו”ר מליאת הפתיחה – ד”ר רבקה דוידוביץ- אפשטין

מליאת הפתיחה ביומו הראשון של הכנס 18/1/16 – תרומה של הפסיכותרפיה בעולם משתנה חלק שני

הרצאתו של ד”ר איתמר לוי: מה יכולה הפסיכואנליזה לתרום היום לפסיכותרפיה של פעם בשבוע, ובמה היא יכולה להיתרם?
יו”ר מליאת הפתיחה – ד”ר רבקה דוידוביץ- אפשטין

התפתחויות בפסיכותרפיה: שינויים פדריגנטיים בתפיסה ובחשיבה הטיפולית
מליאת הפתיחה ביומו השני של הכנס 19/1/16

ד”ר עפרה אשל בהרצאתה: מהמשכיות והרחבה אל ‘שינוי פרדיגמה’ בחשיבה הפסיכואנליטית הקלינית: כשאחד הוא יותר משניים- לפי ויניקוט, ביון המאוחר והעצים באורגון.
יו”ר מליאת הפתיחה – ד”ר דורית מעוז

התפתחויות בפסיכותרפיה: שינויים פדריגנטיים בתפיסה ובחשיבה, חלק שני
(מליאת הפתיחה ביומו השני של הכנס 19/1/16)

ד”ר שלמה מנדלוביץ – גלגוליה של תיאוריה: משתי תשיעיות לתשע תשיעיות ואף יותר מכך…
יו”ר מליאת הפתיחה – ד”ר דורית מעוז

הפסיכותרפיסט בראי העתיד: כוחו של התהליך שבתוך המטפל

שמואל גרזי בהרצאתו: המטפל הוא הנחשון
יו”ר מליאת הסיום בכנס – ד”ר דרור אורן

הפסיכותרפיסט בראי העתיד חלק מסכםהפסיכותרפיסט בראי העתיד חלק מסכם

הרצאתה של ד”ר רבקה דוידוביץ- אפשטין: התהליך שבתוך מטפל: מרחב נפשי, אינטימיות וזהות כמצע לגילוי מחדש ולאינטגרציה.
יו”ר מליאת הסיום – ד”ר דרור אורן.