הייחוד של טיפול באמצעות אמנות חזותית בהתמודדות עם בעיות אלימות
דפנה מרקמן סינמנס
אוניברסיטת חיפה, דוקטורנטית בחוג לפילוסופיה,
מרצה ומטפלת באומנות

1 בהסמלה חזותית (ציור, פיסול, קולאז’ וכו), לעומת הסמלה מילולית (שפה), יש קרבה רבה יותר בין סמל למסומל הן בתהליך ההסמלה, והן בתוצר החזותי המוחשי והחומרי.