מטפלים

התקווה היא חלומם של אנשים ערים

יום עיון – “התקווה היא חלומם של אנשים ערים” (אריסטו)

דברי פתיחה – ד”ר רבקה דוידוביץ אפשטין – יו”ר האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

התקווה היא חלומם של אנשים ערים

מקורה של התקווה במפגש הטיפולי – ד”ר בועז שלגי: מ re-living ל- relieving

פול ראסל מצטט מטופל שלו שאומר: “אני חייב להמשיך ולעשות זאת, עד שאעשה זאת נכון”. אלא, ש”להמשיך ולעשות זאת” עשוי

התקווה היא חלומם של אנשים ערים

יַחַד עִם זֶה שֶהָיָה דִמְיוֹנִי – הָיָה זֶה עוֹלָם שֶנוֹעֲצִים בּוֹ שִינַיִם – ד”ר דנה אמיר

ההרצאה תעסוק באופנים שבהם המגע עם האלביתי – החותר תחת כל הקואורדינאטות המוכרות של המחשבה – צופן את החיוּת הגדולה

התקווה היא חלומם של אנשים ערים

היסוד הנפשי של התקווה – עיון פילוסופי עכשווי – פרופ’ חנוך בן פזי

אחד מן המאפיינים של הפילוסופיה המודרנית שהשפעתה רחבת היקף היה הרצון לייצר משמעות בעידן של חוסר משמעות, המוטיבציה להבנות משמעות

התקווה היא חלומם של אנשים ערים

התבוננות בשאלת התקווה על פי פסיכולוגיית העצמי – קלאודיה קוגן

שאלת התקווה הינה מרכזית לקיום הנפשי ומכאן שהיא איננה יכולה להיוותר מחוץ לתחומן של הגויות פסיכותרפויטיות. בהרצאה זו היא תחקר

התקווה היא חלומם של אנשים ערים

הדיאלקטיקה של התקווה – מגן העדן האבוד להדדיות ויחסים – אודי רוזנטל

ההרצאה תתאר את המהלך של התפתחות חווית התקווה בטיפול. תחילת הטיפול לעיתים קרובות מאופיינת בתקווה של המטופל ליחסים עם אובייקט

התקווה היא חלומם של אנשים ערים

איסוף המחשבות על התקווה בתוך החיים ובתחוך מלאכתנו הטיפולית – ד"ר יולנדה גמפל

פרופ’ יולנדה גמפל, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל; המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת ת”א; פרס היימן (Hayman, 2001), סיגורני ( Sigourney, 2006

הצטרפות לרשימת הדיוור

אם אתם אנשי מקצוע המעוניינים ליטול חלק בפעילויות האיגוד ורוצים בקידום מטרותיו, הנכם מוזמנים להרשם כחברים