מטפלים

רגשות ככוח וכמכשול בטיפול

איסוף המחשבות על רגשות ככוח וכמכשול בטיפול מתדיינת / פרופ' יולנדה גמפל

מרצה: פרופ' יולנדה גמפל, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל; המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת ת"א; זוכת פרס (היימן 2001, Hayman) . סיגורני

רגשות ככוח וכמכשול בטיפול

אמיתי עד כאב- ויניייטה טיפולית על גבולות האמת, דרשה על מחשבותיו של ביון / ד"ר גילית הורויץ

מרצה: דר' גילית הורויץ, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית ממכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ראש מסלול ללימודי המשך "לקרוא את ביון"

רגשות ככוח וכמכשול בטיפול

אשמה ורגשי אשמה: מהי תרומתו של הטיפול במקרה של עוול אמיתי? / ד"ר אבי ברמן

בהרצאה נבדיל בין רגשות אשמה של המטופל בחוויה בעולמו הפנימי לבין תגובתו הרגשית על עוול אמיתי שעולל. במקביל אעסוק בחווייתו

רגשות ככוח וכמכשול בטיפול

של מי האשמה הזאת?- מבט התייחסותי על אשמה כמכשול וככוח בקשר הטיפולי / ד"ר חנה אולמן

הרצאה זו תדון ברגשות אשמה של המטפל במהלך הטיפול האנליטי כמכשול וככוח בהתקדמות הטיפול. אסקור בקצרה את גלגוליה של האשמה

רגשות ככוח וכמכשול בטיפול

על אשמה נרקסיסטית- התבוננות מחודשת על מקומה של ה'אשמה' בהגות הקוהוטיאנית / קלאודיה קוגן

רגש ה'אשמה' הינו תופעה נפוצה בתוך ספקטרום החוויות האנושיות. ככזו היא קיבלה מקום מרכזי בהגויות פסיכואנליטיות ופסיכותרפויטיות רבות אך בהגות

רגשות ככוח וכמכשול בטיפול

בגלל השנאה אנחנו זקוקים לאהבה ובגלל האהבה אנחנו כל כך מפחדים מהשנאה- מרכזיות הרגשות בתיאוריה הקלייניאנית של חיי הנפש / יעל חנין

ההרצאה תדון ביחס לרגשות בחשיבה הקלייניאנית, ביחסם ללא-מודע ובדיאלקטיקה שקיימת ביניהם בעולם הפנימי וביחסים הטיפוליים. נראה כיצד דיאלקטיקה זו באה

רגשות ככוח וכמכשול בטיפול

דברי פתיחה- ד"ר רבקה דוידוביץ אפשטין

הצטרפות לרשימת הדיוור

אם אתם אנשי מקצוע המעוניינים ליטול חלק בפעילויות האיגוד ורוצים בקידום מטרותיו, הנכם מוזמנים להרשם כחברים