מס’ חבר: 1385
מומחיות: פסיכותרפיה אנאליטית יונגיאנית, טפול במבוגרים ומתבגרים.
מ.ר. 8056. מדריכה בכירה, מלמדת בתוכנית לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית במכללת סמינר הקיבוצים ובהכשרה האנליטית של האגודה היונגיאנית הישראלית החדשה.
סוגי טפול: פרטני, הדרכה לאנשי מקצוע.
תחומי טפול ספציפיים: טפול פסיכותרפויטי יונגיאני, עבודה על חלומות, אינדיבידואציה והתפתחות אישית. טפול במצבי משבר וטראומה.
גישה טיפולית: פסיכותרפיה אנאליטית יונגיאנית, פסיכותרפיה אינטגרטיבית, פסיכותרפיה ממוקדת.