פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, אנליטיקאית קבוצתית
מס’ חבר: 367
סוג טיפול:,אישי, קבוצתי. הדרכה לאנשי מקצוע אישית וקבוצתיתפסיכותרפיה פסיכואנליטית, פסיכואנליזה, אנליזה קבוצתית.
אוכלוסייה מטופלת:מבוגרים מתבגרים.
מטפלת במגוון מצוקות וקשיים, בעיות בקשרים חברתיים, בעיות זהות.