חברות וחברים השותפים לעבודה טיפולית לגווניה,
אנו פונים אליכם בבקשה להפיץ בקרב עמיתים וברשימות התפוצה את הכנס הבינלאומי של IARPP – הארגון הבינלאומי לפסיכואנאליזה ופסיכותרפיה התייחסותית.
בימים אלו יצא קול קורא לתקצירים (מצורף המסמך).
הכנס הזה הוא בנפשנו וכשותפים לעשייה קלינית ואקדמית, למותר לציין כמה קשה להביא ארצה כנס בינלאומי ברמה גבוהה מנסיבות פוליטיות ואחרות.
בסופו של דבר לשמחתנו, הכנס אכן יתקיים בתל אביב בין 20-23/6 – בשאיפה לתקצירים מגוונים ורבים ככל האפשר.
לקראתהכנס נערכנו בתומכי-ות כתיבה המשתייכים לגישה ההתייחסותית, זאת על מנת לאפשר קריאה והתייעצות טרם הגשת תקציר. ניתן לפנות באתר הפורום
בלשונית “יצירת קשר” ונשיב בהקדם: http://relational-forum.org.il/.
אנא שתפו מידע זה עם עמיתים בתפוצה רחבה מכל התחומים של הטיפול הנפשי.
לפרטים נוספים על הגישה ההתייחסותית אפשר להכנס לאתר הפורום ובדף הפייסבוק:
http://relational-forum.org.il/
https://www.facebook.com/Israeli-Branch-of-the-IARPP-503484939709818/
ניתן לפנות בשאלות והתייעצויות לד”ר אילנה לאור יו”ר הפורום ההתייחסותי בכתובת המייל ilanala@netvision.net.il
מו כן נשמח מאוד לצרף את מי שמעוניין לרשימת התפוצה של הפורום ההתייחסותי הישראלי.

להתראות ושנה טובה,
ד”ר נגה גוגנהיים
בשם וועד הפורום הישראלי ההתייחסותי ובשם הועדה המארגנת של הכנס הבינלאומי