ברצוננו להביא לידיעת ציבור הפסיכולוגים הקלינים והמתמחים בפסיכולוגיה קלינית מידע ביחס לקרן המלגות על שם אדית פליק ,הפועלת כבר 4 שנים.

הנהלת הקרן מעניקה למתמחה בפסיכולוגיה קלינית מילגה למשך שנות התמחותו ,במידה ויתקבל להתמחות במרכז לבריאות הנפש על שם אדית פליק בפתח תקווה.

המילגות הינן הנצחה לזכר אדית פליק, פסיכולוגית דגולה, אשר הקימה וניהלה את התחנה לילד, נוער ומשפחה ברחוב הארבעה בתל אביב.

הנהלת הקרן: ד”ר מיכל אלעזר טל.03-6474578 , סילביה זיגלווקס,  רבקה אלוני.