וועד

וועד האיגוד

  • יו"ר:  פרופ' לילי רוטשילד יקר
  • גזברית:  ימימה גולדברג
  • חברי הוועד:  אריה אבנרי, ד"ר שרה אבין, נעמה בר שדה, ימימה גולדברג, מיכל גולדשמידט, פרופ' ריקי פינצי דותן.
  • וועדת הביקורת : מיריי דנון, ד"ר ליאוניד בראודה

הצטרפות לרשימת הדיוור

אם אתם אנשי מקצוע המעוניינים ליטול חלק בפעילויות האיגוד ורוצים בקידום מטרותיו, הנכם מוזמנים להרשם כחברים