חזון ותפיסת האיגוד

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה פועל לקידום פסיכותרפיה בישראל על פי סטנדרטים וקריטריונים מקצועיים וברורים ועבור הציבור הזקוק לפסיכותרפיה.

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה הנו האיגוד הוותיק ביותר, הגדול והרחב של העוסקים בפסיכותרפיה בישראל. זהו איגוד גג, המאגד  בתוכו חברים  ממקצועות טיפוליים מזרמים ומגישות שונות, העומדים בקריטריונים המקצועיים של הכשרה והדרכה אותם קבע האיגוד כסטנדרטים מקצועיים הכרחיים לפסיכותרפיסט. זאת מעבר להתמקצעות בגישה מקצועית ספציפית.

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה (ע”ר) נוסד בשנת 1973, על ידי קבוצת אנשי מקצוע בכירים בתחום הפסיכותרפיה: פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים, ופסיכיאטרים. בשנת  2015 , לאחר דיון ממושך שערב חברי איגוד בכירים, הורחבה אפשרות לקבלה לחברות באיגוד לפסיכותרפיסטים מקצועות טיפוליים נוספים באם הם עומדים בדרישות ההכשרה,  כמפורט בתקנון האיגוד.

האיגוד הציב לעצמו את המטרות הבאות:

  1. קידום הפסיכותרפיה בישראל על פי תפיסת האיגוד.
  2. קידום הרמה המקצועית של העוסקים בנושא.
  3. קידום סטנדרטים מקצועיים להכשרה לפסיכותרפיה בארץ.
  4. שמירה על האתיקה המקצועית.
  5. קידום התודעה הציבורית בנושאי הפסיכותרפיה.
  6. מתן קורת גג רחבה לדיונים מקצועיים בשאלות לגבי פסיכותרפיה בתקופתנו.

האיגוד פועל לקדום חזונו באמצעות היותו מסגרת השתייכות מקצועית המקדמת נושאים אלה ובאמצעות ארגון ימי עיון והדרכה, כנסים מקצועיים, עידוד המחקר והעיון בנושא, קידום פרסומים מקצועיים (באתר, בפייסבוק ובלינקדאין), קביעת קריטריונים מקצועיים לקבלה לאיגוד ולהכרה על ידו בבתי ספר לפסיכותרפיה, קשר רציף עם בתי הספר לפסיכותרפיה בארץ ומעורבות ובפעילות ציבורית ובחקיקה שמקדמת נושאים אלה.

תפיסת האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה מקדם את התפיסה לפיה הפסיכותרפיה הינה תחום של בריאות הנפש הדורש מסלול הכשרה ייחודי וארוך, הכולל הבנה תיאורטית והתנסות קלינית מעשית, תוך שימת דגש רב על האחריות הרבה כלפי הציבור הזקוק לפסיכותרפיה. פסיכותרפיה  נוגעת בקודש הקודשים של נפש האדם, וככזו מחייבת את האדם העוסק בה לפעול לפי הכלל -Primum non nocere : ראשית על תזיק. כלומר, התפיסה היא שהפסיכותרפיסט צריך לפעול למען בריאותו הנפשית של המטופל, להועיל ולפעול מתוך אחריות ושאיפה שלא להזיק.

העוסק בפסיכותרפיה חייב להיות אדם בעל זהות מקצועית המבוססת על ידע תיאורטי נרחב, הכרות והתנסות מעמיקה עם ההתפתחות הנורמלית ועם פסיכופתולוגיות מגוונות, קלות כחמורות, מיומנויות טיפוליות, כפיפוּת לאתיקה וכן איכויות אישיות שונות כגון: יכולת ליצירת קשר עם הזולת, יכולת התבוננות בעצמו ובזולת, יכולת אמפטית, עמידה במצבי חוסר ודאות, זיהוי והבנת תהליכים לא מודעים והשפעתם על התהליך הטיפולי, סבלנות וסובלנות לתהליכים מורכבים, קבלת השונה, שמירה על גבולות ביחסים, יכולת להעריך את תוצאות עבודתו, יכולת להציב מטרות טיפול בגישה הטיפולית בה התמחה, יכולת להביא לשינוי המותאם למטופל, ועוד .

תפקיד המטפל/ת בפסיכותרפיה דורש איכויות קליניות שהן מעבר לטכניקה טיפולית ספציפית. איכויות אלו מהוות חלק משמעותי מזהותו המקצועית ומבוססות על כישורים טיפוליים הנרכשים בתהליך הדרגתי הכולל: למידה תיאורטית, התנסות במוסדות בריאות הנפש והדרכה ע"י מדריכים שהוכשרו לכך .

ההכשרה לעיסוק בפסיכותרפיה צריכה להדגיש את התפתחות היכולת הטיפולית ואת השפעת איכויותיו של המטפל על התהליך הטיפולי כאמור לעיל. עליה לבנות ולפתח באופן הדרגתי בסיס משמעותי להשגת זהות מקצועית טיפולית. על הבסיס ההכשרתי להיות רחב באופן שיאפשר בּהמשך מתן מענה מיטבי לצרכי הפרט והקהילה ולעבודה עם צוות רב מקצועי, תוך יכולת לעבודה עצמאית בפסיכותרפיה .

לאחר רכישת הבסיס, יוכל כל מטפל/ת לבחור להתפתח במגוון גישות טיפוליות.

לאור האמור לעיל נקבעו הקריטריונים לקבלת חברים לאיגוד לפי העקרונות הבאים :

עקרונות

  1. זיקה למסגרות בריאות הנפש - לפסיכותרפיה זיקה הכרחית להכשרה הנרכשת במערכות של בריאות הנפש. מסגרות אלו מאפשרות למידה והתנסות בפסיכופתולוגיה רחבה ומגוונת, תוך חשיפה לעבודת צוות רב מקצועי. כדי שמטפל יוכל להתקבל לאיגוד עליו להתנסות בעבודה טיפולית במסגרות אלה ולקבל בהן את רוב ההדרכה ע"י מדריכים שהוכרו כמומחים ומדריכים במקצועות הליבה (פסיכולוגיה קלינית, פסיכיאטריה, עבודה סוציאלית קלינית).
  2. מהות העיסוק המקצועי- האיגוד מקבל איגוד אנשי מקצוע אשר פסיכותרפיה היא מרכזית בתחום עיסוקם, כפי שמתבטא בהגדרת המקצוע ובדרכי ההכשרה הנדרשות לרכישתו.
  3. הכשרה - פסיכותרפיה הנה מקצוע הדורש מסלול הכשרה ספציפי הנסמך על שלושה נדבכים בסדר הכרונולוגי שלהלן – א. לימודים אקדמיים, ב. עבודה במסגרות בריאות הנפש, ג. לימודים והתנסות קלינית בתכנית מוכרת לפסיכותרפיה.
  4. אתיקה – הפסיכותרפיסט יפעל לפי כללי אתיקה המקובלים.

פירוט ההכשרה הנדרשת מופיע במסמך הקריטריונים שבאתר.

הצטרפות לרשימת הדיוור

אם אתם אנשי מקצוע המעוניינים ליטול חלק בפעילויות האיגוד ורוצים בקידום מטרותיו, הנכם מוזמנים להרשם כחברים