תכניות מוכרות לפסיכותרפיה

תהליך הכרה של תוכנית לימוד לתוכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה מעודד תוכניות לימוד מקצועיות ורציניות בפסיכותרפיה לקבל הכרה, שתאפשר לבוגריהם בהמשך (אם יעמדו בקריטריוני האיגוד) להימנות לאחר סיום לימודיהם עם חברי האיגוד.

ראשי תכניות לפסיכותרפיה המעוניינים לחזק את הבסיס המקצועי, המשותף, המצטבר של התכנית ואת הלגיטימציה
שלה בקרב קהל הפסיכותרפיסטים ולקבל את הכרת האיגוד , נדרשים לפנות למזכירות האיגוד בבקשה להכרה.
הבקשה תועבר לוועדה מיוחדת הממונה על ידי הוועד ועוסקת במתן הכרה של האיגוד בתכניות לפסיכותרפיה.

בעקרון תוכנית שתעמוד בתנאי הבסיס הבאים, מוזמנת להגיש בקשה להכרה:

 1. התוכנית הינה בת שלוש שנים ומופנית לקהל היעד המתאים המוגדר.
 2. מכילה גם קורסי בסיס מקיפים בנושאי אתיקה, גישות בפסיכותרפיה ובפסיכופתולוגיה.
 3. ההתנסות (שנתיים לפחות) בבריאות הנפש הינה חלק מהכשרת הפסיכותרפיסטים (לפני הקבלה לתוכנית או
  במהלכה).
 4. המדריכים בתוכנית הם מדריכים מנוסים, בעלי הכשרה רחבה. מדריכים מוסמכים (במקצועות בהם קיים
  מסלול זה) או בעלי הכשרה מקבילה (בעלי מקצוע ממקצועות הליבה, בעלי ותק רב, עם ניסיון בבריאות
  הנפש) ומדריכים בפועל שנים רבות.

ההכרה ניתנת למחזור לימודים אחד (שלוש שנים) ומותנית בהמשך עמידה בקריטריונים של האיגוד.
בתום תקופת ההכרה יש להגיש בקשה להארכת ההכרה.

לפנייה בבקשת הכרה יש לצרף את המסמכים הבאים, כפי שהם מופיעים בפרסומים הרשמיים:

 1. תוכנית לימוד מפורטת ביותר, כולל פירוט כל הקורסים, המרצים, תקופת ומשך הלמידה, ההדרכות,
  ההתנסות הנדרשת וכיוצא באלה.
 2. דרישות הסף מבחינת אוכלוסיית היעד (תואר נדרש, הכשרה וניסיון מקדימים וכן הלאה).
 3. רשימת המרצים והמדריכים (כולל מקצועם תואריהם והכשרתם).

הצטרפות לרשימת הדיוור

אם אתם אנשי מקצוע המעוניינים ליטול חלק בפעילויות האיגוד ורוצים בקידום מטרותיו, הנכם מוזמנים להרשם כחברים