תכניות מוכרות לפסיכותרפיה

וועד האיגוד: אריה אבנרי, ד"ר שרה אבין, נעמה בר שדה,
ימימה גולדברג, מיכל גולדשמידט, פרופ' ריקי פינצי דותן,
פרופ' לילי רוטשילד יקר, יו"ר.
וועדת הביקורת: ד"ר ליאוניד ברואודה, מיריי דנון

 

תהליך הכרה של תכנית פסיכותרפיה לתכנית מוכרת על ידי
האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה מעודד תכניות לימוד מקצועיות ומעמיקות בפסיכותרפיה לקבל הכרה, שתאפשר לבוגריהן.ם (אם יעמדו בקריטריונים של האיגוד) להימנות לאחר סיום לימודיהם עם חברות.י האיגוד.

ראשי תכניות לפסיכותרפיה המעוניינות.ים לחזק את הבסיס המקצועי, המשותף, המצטבר של התכנית ואת הלגיטימציה שלה בקרב קהל הפסיכותרפיסטים ולקבל את הכרת האיגוד, נדרשות.ים לפנות למזכירות האיגוד
בבקשה להכרה.

הבקשה תועבר לוועדה מיוחדת הממונה על ידי הוועד, ועוסקת במתן הכרה של האיגוד בתכניות לפסיכותרפיה.

תכנית שתעמוד בתנאי הבסיס הבאים, מוזמנת להגיש בקשה להכרה (ההנחיות צמודות לפירוט המופיע בתקנון האיגוד, המפורסם באתר האיגוד)

https://bit.ly/3HXjD7x

1. התוכנית הינה בת שלוש שנים ומופנית לקהל היעד המתאים המוגדר (ר' סעיף 5.4, 5.5 בתקנון).
2. התכנית מכילה גם קורסי בסיס מקיפים בנושאי אתיקה, גישות בפסיכותרפיה ובפסיכופתולוגיה (ר' סעיף 5.7 בתקנון).
3. נדרשת התנסות (שנתיים לפחות) בבריאות הנפש, כחלק מהכשרת הפסיכותרפיסטים (לפני הקבלה לתכנית או במהלכה) (ר' סעיף 5.6 בתקנון).
4. המדריכות.ים בתכנית בהדרכה האישית או הקבוצתית הינן.ם מדריכות.ים ממקצועות הליבה בלבד (פסיכולוגים קליניים, עו"סים קליניים, פסיכיאטרים), בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות במסגרת בריאות הנפש, ויכולות.ים להוכיח שקבלו 50 שעות הדרכה על הדרכה בפסיכותרפיה.
5. ההכרה ניתנת למחזור לימודים אחד (שלוש שנים) ומותנית בהמשך עמידה בקריטריונים של האיגוד.
6. בתום תקופת ההכרה יש להגיש בקשה להארכת ההכרה.

לפנייה בבקשת הכרה בתכנית פסיכותרפיה על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה יש לצרף את המסמכים הבאים, כפי שהם מופיעים בפרסומים הרשמיים:

1. תכנית לימוד מפורטת ביותר, כולל: פירוט כל הקורסים (סילבוסים מפורטים, תכנית הקורס ומשכו), המרצות.ים (כולל מקצועם, תואריהם, הכשרתם והוותק המקצועי הרלוונטי), תקופת הלמידה ומשכה, דרישות ההדרכה, וההתנסות הנדרשת.
2. דרישות התכנית מן המועמדות.ים לתכנית, כפי שמובהרות ונשלחות אליהן.ם.
3. רשימת המרצות.ים והמדריכות.ים האישיים והקבוצתיים (כולל מקצועם, תואריהם, הכשרתם והוותק
המקצועי הרלוונטי).

📂 תהליך הכרה של תכנית פסיכותרפיה לתכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

 

תוכניות ובתי ספר לפסיכותרפיה – שהוכרו ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

מעודכן ל 01.2024

1. אוניברסיטת חיפה, הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות, היחידה ללימודי המשך ,התוכנית ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית, התוכנית התלת שנתית .
2. הפקולטה ללימודי רווחה וחברה, אוניברסיטת חיפה, תכנית הכשרה בפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית – שלוחת מכללת מבח"ר.
3. אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, התוכנית ללימודי פסיכותרפיה, פסיכואנליטית, מסלול מבוגרים, התוכנית התלת שנתית .
4. אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, התוכנית ללימודי פסיכותרפיה, מסלול ילדים, התכנית התלת שנתית .
5. אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, התוכנית ללימודי פסיכותרפיה, תלת שנתית .
6. בי"ס לרפואה, אוניברסיטת תל אביב, תכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בטיפול באומנויות .
7. אוניברסיטת בר-אילן, היחידה ללימודי המשך, בית-הספר לעבודה סוציאלית, התוכנית ללימודי, פסיכותרפיה, תלת שנתית .
8. אוניברסיטת בר אילן, תכנית לפסיכותרפיה דינמית לטיפול בטראומה מינית .
9. החברה (מכון) הפסיכואנליטי בישראל, ע"ש אייטינגון, ירושלים, תוכנית לימודי פסיכותרפיה, תוכנית הדברות, לימודי המשך מתקדמים בפסיכותרפיה (בירושלים ובתל אביב).
10. ה.ל.פ.ב.א בע"מ (לשעבר בגהה) הכפר הירוק, המרכז ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית .
11. מכון מגיד, התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמית של בית הספר לפסיכותרפיה של מכון מגיד מיסודה של האוניברסיטה העברית. (לימודים מתקיימים בירושלים ובתל אביב) .
12. מכון מגיד, תוכנית הכשרה התלת שנתית בפסיכותרפיה למטפלים באוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית .
13. שרותי הייעוץ של האונ' העברית, ירושלים, תוכנית לפסיכותרפיה תלת שנתית .
14. המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון, תוכנית לימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית תלת שנתית , אונ' בן-גוריון, לימודי המשך ברפואה והמרכז הרפואי "ברזילי", אשקלון .
15. בית ספר לעבודה סוציאלית אונ' תל אביב, התוכנית החדשה לפסיכותרפיה פסיכודינאמית, למבוגרים בלבד, תוכנית תלת שנתית .
16. לימודי המשך, בי"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב, תכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית ילדים ונוער .
17. מרכז ויניקוט בישראל, התוכנית הבסיסית התלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית – מפת דרכים, תל אביב .
18. מרכז ויניקוט בישראל, התוכנית התלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באומנות והבעה.
19. מרכז ויניקוט בישראל, תוכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית – מפת דרכים, גבעת חיים .
20. מרכז ויניקוט בישראל, תוכנית תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לילדים ומתבגרים .
21. איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי וחקר הסובייקטיביות, הכרה בתכנית ההכשרה התלת שנתית .
22. יישומים קליניים – מרכז טיפול בהכשרה בפסיכותרפיה דינמית, הכרה בתוכנית התלת שנתית .
23. התכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית, המרכז האקדמי רופין, הכרה בתוכנית האנליטית יונגיאנית, התלת שנתית .
24. המרכז להכשרה וטיפול "הרי ירושלים " ע"ש גולדי קסל , הכרה בתוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה .
25. מכללת סמינר הקיבוצים, הכרה בתוכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית .
26. מרכז רפואי נהריה, תוכנית בפסיכותרפיה תלת שנתית בגישה דינאמית, בגליל .
27. מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, תכנית תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה .

הצטרפות לרשימת הדיוור

אם אתם אנשי מקצוע המעוניינים ליטול חלק בפעילויות האיגוד ורוצים בקידום מטרותיו, הנכם מוזמנים להרשם כחברים