שמואל גרזי בהרצאתו: המטפל הוא הנחשון יו”ר מליאת הסיום בכנס – ד”ר דרור אורן