הפרק הוא מהאתר של ד”ר אליצור, נשיא העמותה “נתינה מהלב” http://baruch-elitzur.com/

זהירות-יתר-–-נועזות-יתר