בעריכת אורית שרת פורטר ובת-חן שפירא.
נשלח לפירסום לאתר לפסיכותרפיה ע”י המחברת.

group-nature