ההרצאה תעסוק באופנים שבהם המגע עם האלביתי – החותר תחת כל הקואורדינאטות המוכרות של המחשבה – צופן את החיוּת הגדולה ביותר ואת התקווה הגדולה ביותר לשינוי. כוחו הדיאלקטי של האלביתי יודגם דרך קריאה מקרוב בסיפור “אהבה” מאת קלריס ליספקטור.

ד”ר דנה אמיר, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, משוררת וחוקרת ספרות, מרצה בכירה באוניברסיטת חיפה וראש מסלול הדוקטורט הבין תחומי בפסיכואנליזה.
מחברת ספרי העיון: “על הליריות של הנפש” ו”תהום שפה” וכן שישה ספרי שירה. זכתה בפרסים רבים על כתיבה ספרותית וכן בארבעה פרסים בינלאומיים על כתיבה פסיכואנליטית עיונית.