מניעת אובדנות בטראומה לאומית, פרופ' ענת ברונשטיין קלומק. האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

מבוא למודל הדו-מסלולי לאובדן ושכול: הסבר מלווה באיורים, תמונות, והסברים. מתאים לאנשי מקצוע והציבור. | פרופ' שמשון רובין במכון מפרשים.

עקרונות הטיפול האקוטי בטראומה, ד"ר תולי פלינט, מפגש מס' 1 (11/10/23 ) – מטעם אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה

זום הכשרה למטפלים על טיפול בטראומה בעקבות מתקפת ה-7/10 – איילת שמואלי, עו״ס קליני, מנהלת מרכז חוסן הבינ״ל

פרופ' גולן שחר: אשמה ובושה במצבי חירום: השלכות להתערבות ראשונית | מכון מפרשים.

ד"ר הילי כוכבי: איך נסייע לילדינו להתמודד עם מצב החירום | החברה לבריאות הנפש בקהילה

מאשמת הניצול לחובת הניצול – ההתמודדות ביום שאחרי. פרופ' מירב רוט, אונ' חיפה.

לפעמים אני, לפעמים אתה כה זקוקים לנחמה – עקרונות תמיכה באנשי טיפול. פרופסור מולי להד.

מה למדנו מ-9/11 על ההתמודדות עם טראומה המונית, עם פרופ' יובל נריה | ובינר של המרכז לבריאות הנפש שלוותה בשיתוף החברה לבריאות הנפש בקהילה.

כלים להתערבות ראשונית בחירום – עם ילדיםומתבגרים, צוות טיפול בטראומה במרכז הרפואי הדסה ועמותת גושן.

כלים להתערבות ראשונית במצבי שכול טראומטי' – מכון מפרשים

ד"ר עידו לוריא: טראומטיזציה משנית ועייפות החמלה בטיפול באוכלוסיות שנחשפו לטראומה | החברה לבריאות הנפש בקהילה

מודל החוסן הרב מימדי – גשר מאחד, פרופ' מולי להד ועו"ס יעל בן בשט. ידע וכלים מעשיים למעגלי תמיכה.

עקרונות הטיפול האקוטי בטראומה, ד"ר תולי פלינט, מפגש מס' 2 (12/10/23)- מטעם אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה

מניעת תסמונת פוסט-טראומטית: ממדעי המוח לטיפול – פרופ׳ יורם (יורי) גדרון

קווים מנחים לעבודה הטיפולית בדרום הארץ ובכלל: מפגש עם פרופ' מירב רוט.

מניעת PTSD לפי שיטת הבניית הזיכרון: שיטה מבוססת ראיות